Ενιαία LNG συγκράτησης δεξαμενή αποθήκευσης

Ηγετική θέση της Κίνας μεγάλες δεξαμενές αποθήκευσης αερίου αγορά προϊόντων