χάρτης περιοχών
επιχείρηση
Προϊόντα
Κρυογόνος εφαρμοσμένη μηχανική διαδικασίας
κρυογόνες εγκαταστάσεις χωρισμού αέρα
LNG Regasification τερματικό
Κρυογόνες LNG δεξαμενές αποθήκευσης
LNG εγκαταστάσεις ρευστοποίησης
εξαιρετικά κρίσιμη μηχανή εξαγωγής του CO2
Βιομηχανικός εξοπλισμός εξαγωγής
Εξοπλισμός συγκέντρωσης
Ultrafast μηχανή λέιζερ
κρυογόνος εξοπλισμός
Ενιαία LNG συγκράτησης δεξαμενή αποθήκευσης
Πλήρης LNG συγκράτησης δεξαμενή αποθήκευσης