εξαιρετικά κρίσιμη μηχανή εξαγωγής του CO2

Έξοχες κρίσιμες εγκαταστάσεις εξαγωγής του CO2.